Tevékenységünk

A.

A DMD, azaz Duchenne-féle izomsorvadással küzdő beteg gyermekek diagnosztikus vizsgálatainak és a gyógyító tevékenység szakmai és tárgyi feltételeinek hatékonyabbá tétele, valamint a legújabb módszerek meghonosításának támogatása.

 

B.

Egészségvédelmi, gyógyító- és rehabilitációs szolgáltatások, betegségmegelőzés - a rehabilitációs tevékenységre alkalmas körülmények biztosítása (épület létrehozása, a szükséges tárgyi, személyi feltételek kialakítása).

Az érintett gyermekek gyógykezeléseinek anyagi támogatása: gyógytorna, gyógy-masszázs, izotermikus foglakozások, rehabilitációs kezelések. Mozgástámogató segédeszközök biztosítása az érintetteknek.

Hozzájárulás az anyagi gondokkal küzdő érintett családok alapszükségleteinek biztosításához.

Nyári rehabilitációs táborozások szállás-, étkezési-, ismeret-terjesztési, kulturális és közlekedési költségeinek támogatása.

 

C.

Tudományos tevékenység, kutatás.  
Kapcsolattartás külföldi partnerszervezetekkel, a közös munka, kongresszusi, konferencia részvételek támogatása.

 

D.       
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés.   

Évközi rehabilitációs, ismeretterjesztő találkozók étkezési-, ismeret-terjesztési, kulturális és  közlekedési költségeinek támogatása.

Állapotfelmérő feladatok végzése. Adatbázis összeállítása és fenntartása.

Közösségépítés, kapcsolattartás az érintett családokkal.

Honlap fejlesztése. Ismeret-terjesztő szóróanyagok összeállítása és terjesztése

Karitatív családbarát összejövetelek támogatása. 

Továbbképző tréningek szervezése: kuratóriumi tagoknak, önkénteseknek, érintett családtagoknak.